LLC «Kharovsklesprom»

Address: Vologda region, Kharovsk, Krasnoye Znamya St. 25;

Creation Date: 16.07.2001

Number of employees: 291

LLC «Kharovsklesprom»
Managing Director of LLC Kharovsklesprom
Manager Dmitry Yevgenyevich Orlik Managing Director of LLC Kharovsklesprom
243 000m3 Finished product output - sawn timber
28 000m3 Production of finished products - pellets
25 899m3 Sales of finished products - pellets

Contact info

Back